Kế hoạch năm học

Kế hoạch về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020

Kế hoạch Số: 37/KH-TTrPC: Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Phòng Thanh tra - Pháp chế (07/10/2019

Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017

Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017 (06/09/2016

Kế hoạch hoạt động năm học 2013-2014

Kế hoạch hoạt động năm học 2013-2014 (26/04/2016

Kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015

Kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 (26/04/2016

Kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016

Kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016 (25/04/2016

Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved