Thanh tra chuyên đề Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non(26/04/2016)


Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra các Bộ môn trực thuộc Khoa Tiểu học – Mầm non. Nội dung, chương trình làm việc của Đoàn thanh tra cụ thể như sau:

1.Thời gian, địa điểm

-         Bắt đầu lúc 08h00 ngày 04 tháng 4 năm 2016 tại VP Khoa TH-MN.

-         Dự kiến thời gian làm việc 05 ngày (từ ngày 04 đến ngày 08/4/2016).

2.Thành phần

-          Đoàn thanh tra theo Quyết định số 56/QĐ-ĐHĐT ngày 01/02/2016.

-         Trưởng, phó Bộ môn trực thuộc Khoa.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

cialis discount online read cialis coupon rite aid
cialis online coupon open cialis coupon codes
cymbalta generika mdwguide.com cymbalta dosierung
euthyrox 100 euthyrox wirkstoff euthyrox 112
zithromax pret zithromax antibiotic zithromax 500 mg
flagyl comp ja alkoholi open flagyl
renova site renovar darde
sildenafil cena go sildenafil
strattera study drug strattera vs ritalin strattera bivirkninger
triatec wikipedia blog.onlinedelivery.in triatec ramipril
Tin tức liên quan

Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved