Thanh tra chuyên đề Khoa Giáo dục thể chất & QP-AN(26/04/2016)


Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra các Bộ môn trực thuộc Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninh. Nội dung, chương trình làm việc của Đoàn thanh tra cụ thể như sau:

1.Thời gian, địa điểm

-         Bắt đầu lúc 08h00 ngày 28 tháng 3 năm 2016 tại VP Khoa GDTC&QP-AN.

-         Dự kiến thời gian làm việc 05 ngày (từ ngày 28/3 đến ngày 01/4/2016).

2.Thành phần

-          Đoàn thanh tra theo Quyết định số 56/QĐ-ĐHĐT ngày 01/02/2016.

-         Trưởng, phó Bộ môn trực thuộc Khoa.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

viagra effectiveness viagra for sale uk cheap viagra online
ibuprofen teva 400 mg ára open ibuprofen 800
mpass mpass login mpa in n/mm2
euthyrox 100 open euthyrox 112
zithromax pret lasertech.com zithromax 500 mg
internet drug coupons evans.com.mx prescription discounts cards
Tin tức liên quan

Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved