CẨM NANG PHÒNG CHỐNG TIN GIẢ, TIN SAI SỰ THẬT TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG(14/03/2023)


CẨM NANG PHÒNG CHỐNG TIN GIẢ, TIN SAI SỰ THẬT TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG 
 
Do Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành

► Nguồn: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/ra-mat-cam-nang-phong-chong-tin-gia-tin-sai-su-that-tren-khong-gian-mang-628718.html
Tin tức liên quan

Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved