Thanh tra chuyên đề Khoa Văn hóa - Du lịch

Tập Tin Đính Kèm

4/26/2016 9:37:22 AM

Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra các Bộ môn trực thuộc Khoa Văn hóa – Du lịch. Nội dung, chương trình làm việc của Đoàn thanh tra cụ thể như sau:

1.Thời gian, địa điểm

-         Bắt đầu lúc 08h00 ngày 14 tháng 3 năm 2016 tại VP Khoa VH-DL

-         Dự kiến thời gian làm việc 05 ngày (từ ngày 14 đến ngày 18/3/2016).

2.Thành phần

-          Đoàn thanh tra theo Quyết định số 56/QĐ-ĐHĐT ngày 01/02/2016.

-         Trưởng, phó Bộ môn trực thuộc Khoa.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

cialis dosage for 85 year old man cialis dosage and
cialis discount online read cialis coupon rite aid
mpass mpass login mpa in n/mm2
lamictal raskaus lamictal raskaus lamictal alkoholi
cymbalta generika mdwguide.com cymbalta dosierung
tahor 20 click tahor dci
triatec wikipedia read triatec ramipril