ThS. Trần Văn Luận

ThS. Trần Văn Luận

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: tranvanluan08@gmail.com

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch: Kiểm tra, giám sát hoạt động dạy, học, thi;

- Giúp Trưởng phòng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

- Tham mưu cho phòng về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế cho CBVC, nhân viên và người học trong trường ĐH Đồng Tháp;

- Cán bộ chuyên trách Công đoàn trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Nhân sự Phòng Thanh tra Pháp chế

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved