ThS. Nguyễn Chí Gót

ThS. Nguyễn Chí Gót

Chức vụ: P. Trưởng phòng

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: nguyenchigot@gmail.com

Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành các hoạt động nội vụ: văn thư, lưu trữ; báo cáo nội bộ  Nhà trường; các hoạt động kiểm tra nội bộ thường xuyên, kiểm tra hoạt động dạy – học (trực tiếp và trực tuyến), kiểm tra văn bằng, chứng chỉ.

Nhân sự Phòng Thanh tra Pháp chế

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved