Tổ chức nhân sự

ThS. Đặng Trường Trung Tín


ThS. Đặng Trường Trung Tín

Chức vụ: Trưởng phòng

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: dtttin@dthu.edu.vn


ThS. Nguyễn Phan Minh Trung


ThS. Nguyễn Phan Minh Trung

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: npmtrung@dthu.edu.vn


ThS. Huỳnh Tấn Thạch


ThS. Huỳnh Tấn Thạch

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: htthach@dthu.edu.vn


ThS. Lương Mộng Thúy


ThS. Lương Mộng Thúy

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: lmthuy@dthu.edu.vn


ThS. Trần Huỳnh Lê


ThS. Trần Huỳnh Lê

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: thle@dthu.edu.vn


CN. Lê Bảo Tuấn


CN. Lê Bảo Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: lbtuan@dthu.edu.vn


ThS. Trần Ngọc Quỳnh Hương


ThS. Trần Ngọc Quỳnh Hương

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: tnqhuong@dthu.edu.vn


Tin mới đăng

Liên kế Web