PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Hiến pháp năm 2013

Hiến pháp năm 2013 (24/03/2021

Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (24/03/2021

Thông tư 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021

Thông tư 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (24/03/2021

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved