[Infographic] Một số quy định xử phạt vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19(05/11/2021)


Đưa tin không chính xác về tình hình dịch bệnh, vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định, từ chối hoặc trốn tránh cách ly y tế v.v.. Những hành vi này sẽ bị xử phạt như thế nào? Mời xem [Infographic] sau đây.

(Nội dung được chia sẻ từ Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Tháp https://dongthap.gov.vn/chi-tiet-bai-viet/-/asset_publisher/1mOzUrGkrdAE/content/id/7110470?plidlayout=2)
Tin tức liên quan

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved