Góp ý

Phòng Thanh tra Pháp chế

Địa chỉ: 783 - Phạm Hữu Lầu - Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3881430 - Fax: 0277 3881713

Email: ttpc@dthu.edu.vn