STTHọ tênChức vụEmail
1
ThS. Nguyễn Chí GótP. Trưởng phòng phụ tráchnguyenchigot@gmail.com
2
ThS. Đặng Trường Trung TínP. Trưởng phòngdtttin@dthu.edu.vn
3
ThS. Nguyễn Phan Minh TrungChuyên viênnpmtrung@dthu.edu.vn
4
ThS. Lương Mộng ThúyChuyên viênlmthuy@dthu.edu.vn
5
ThS. Trần Huỳnh LêChuyên viênthle@dthu.edu.vn
6
ThS. Trần Văn LuậnChuyên viêntranvanluan08@gmail.com
7
ThS. Nguyễn Thị Yến PhiChuyên viênyenphihcth@gmail.com
8
CN. Lê Bảo TuấnChuyên viênlbtuan@dthu.edu.vn