STTHọ tênChức vụEmail
1
ThS, GVC. Trần Văn PhúcTrưởng phòngtvphuc@dthu.edu.vn
2
ThS. Nguyễn Chí GótP. Trưởng phòngnguyenchigot@gmail.com
3
ThS. Đặng Trường Trung TínChuyên viêndtttin@dthu.edu.vn
4
ThS. Nguyễn Phan Minh TrungChuyên viênnpmtrung@dthu.edu.vn
5
ThS. Lương Mộng ThúyChuyên viênmongthuy_mh@yahoo.com
6
ThS. Nguyễn Thị DungChuyên viênnguyenthidung@dthu.edu.vn
7
ThS. Trần Huỳnh LêChuyên viênthle@dthu.edu.vn
8
ThS. Trần Văn LuậnChuyên viêntranvanluan08@gmail.com
9
ThS. Nguyễn Thị Yến PhiChuyên viênyenphihcth@gmail.com