Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

11/24/2016 10:31:27 AM
Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

8/24/2016 8:53:14 AM
Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Quyết định số 2754/QĐ-BGDĐT về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

8/24/2016 8:49:12 AM
Quyết định số 2754/QĐ-BGDĐT về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Công bố các quyết định ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

6/1/2016 9:37:56 AM
Công bố các quyết định ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

4/26/2016 10:05:50 AM
Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

4/26/2016 10:03:42 AM
Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT)

4/25/2016 8:31:55 PM
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT)

4/25/2016 8:24:11 PM
Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy