Kế hoạch thanh tra năm học 2019-2020

( 07/10/2019)
Kế hoạch số 1056: Thanh tra năm học 2019-2020

Kế hoạch Thanh tra năm học 2017-2018

( 20/10/2017)
Kế hoạch Thanh tra năm học 2017-2018

Kế hoạch thanh tra năm học 2016-2017

( 08/11/2016)
Kế hoạch thanh tra năm học 2016-2017

QĐ thành lập Tổ thanh tra thi kết thúc học phần Học kỳ mùa xuân, năm học 2015-2016 (171/QĐ-ĐHĐT)

( 07/05/2016)
QĐ số 171/QĐ-ĐHĐT ngày 06/5/2016 Về việc thành lập Tổ thanh tra thi kết thúc học phần Học kỳ mùa xuân, năm học 2015-2016

Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016

( 25/04/2016)
Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016

Kế hoạch thanh tra chuyên đề năm học 2015 – 2016

( 25/04/2016)
Kế hoạch thanh tra chuyên đề năm học 2015 – 2016