Kế hoạch Thanh tra năm học 2017-2018

10/20/2017 9:02:01 AM
Kế hoạch Thanh tra năm học 2017-2018

Kế hoạch thanh tra năm học 2016-2017

11/8/2016 10:24:46 AM
Kế hoạch thanh tra năm học 2016-2017

QĐ thành lập Tổ thanh tra thi kết thúc học phần Học kỳ mùa xuân, năm học 2015-2016 (171/QĐ-ĐHĐT)

5/7/2016 10:56:28 AM
QĐ số 171/QĐ-ĐHĐT ngày 06/5/2016 Về việc thành lập Tổ thanh tra thi kết thúc học phần Học kỳ mùa xuân, năm học 2015-2016

Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016

4/25/2016 7:53:22 PM
Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016

Kế hoạch thanh tra chuyên đề năm học 2015 – 2016

4/25/2016 4:36:12 PM
Kế hoạch thanh tra chuyên đề năm học 2015 – 2016