Tin tức & Sự kiện

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(25/03/2021)

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(25/03/2021)

Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(24/03/2021)

Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(24/03/2021)

Thông tư 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 (24/03/2021)

Thông tư 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(24/03/2021)

Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021(24/05/2021)

Công văn số 1952/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021(24/05/2021)

Thông tư sửa đồi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT(24/05/2021)

Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT(24/05/2021)

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved